Liaušių kaimo bendruomenės verslumo skatinimas

2020 m. sausio 17 d. pateikta paraiška gauti paramą pagal „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“. Liaušių kaimo bendruomenės projektas „Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia“ jau pradėtas įgyvendinti.

Projekto tikslas – Stiprinti Ukmergės rajono Liaušių kaimo bendruomenės verslumą ir ekonominį konkurencingumą, didinant paslaugų plėtrą ir kokybę. Įgyvendinant projektą bus įsigyta įranga kelių greideriavimui, pakelių krūmų ir žolės šienavimui ,malkų pjovimui ir skaldymui taip pat įranga paslaugų ,susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, teikimu (batutai, kubilas, kilnojamoji pirtis). Bus sukurta 1 darbo vieta.

  • Paramos suma: iki 48 786,00 Eur;
  • Bendra projekto vertė: iki 51 353,72 Eur be PVM, iki 62 138,00 Eur su PVM;
  • Paramos intensyvumas 95 procentai.

Projekto partneriai:

  • Partneris Nr. 1 Želvos bendruomenė.
  • Partneris Nr. 2 Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Atgal į viršų