Projektai

Gražiausia rudens vaga 2022

Spalio 14 d. Liaušių kaimo bendruomenė sukvietė visus į tradicinę rudens šventę „Gražiausia rudens vaga 2022“. Nors šventės metu vyksta arimo plūgais varžybos, tačiau svarbiausia šiame renginyje – pasidalinti sukaupta patirtimi, pasikonsultuoti, pasimokyti ir pabendrauti su bendraminčiais. Kitas svarbus akcentas –tradicijų puoselėjimas, bet ir jų perdavimas jaunajai kartai.

Šiais metais artojų varžybose sulaukta penkių dalyvių, visi arė tradiciniais trivagiais plūgais. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys, paskelbė, jog gražiausiai laukelį suvagojo Šešuolių seniūnijos ūkininkas Lukas Motiejūnas. Daugiausia renginio žiūrovų simpatijų pelnė Tautvydas Šikšnys. Šešuolių seniūnijoje ūkininkaujantis vyras taip pat yra aktyvus vietos bendruomenės narys, be to, jis – Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnas. Jauniausias varžybų dalyvis – iš Želvos seniūnijos atvykęs Lukas Braškys. Taip pat varžybose ne pirmą kartą dalyvavo Regimantas Stasiukaitis ir Arūnas Černiauskas. Visi artojai buvo apdovanoti Liaušių kaimo bendruomenės įsteigtomis atminimo dovanomis, rajono savivaldybės, Ukmergės ūkininkų kredito unijos bei UAB „Atkočių agroserviso“ prizais. Tris prizus artojams skyrė ir įteikė UAB „Bemija“ direktorius Gražvydas Dapkus.

Kol artojai vagojo ariminius laukelius, šventės žiūrovai nenuobodžiavo. Juos linksmino Želvos armonikieriai, dainavo „Dainų dainelės“ konkurso laureatas Andrius Ivanov, Kultūros centro Krikštėnų skyriaus darbuotojos surengė duonos kepimo ant laužo edukaciją.

Po apdovanojimo ceremonijos varžybų dalyviai ir žiūrovai neskubėjo skirstytis – draugiškai bendravo prie bendro Liaušių, Piliakalnio bei Šešuolių seniūnijos kaimų bendruomenių paruošto vaišių stalo.

Renginys „Gražiausia rudens vaga 2022“ organizuotas Ukmergės rajono savivaldybės NVO rėmimo programos, bei rėmėjų Ukmergės ūkininkų kredito unijos ir UAB „Atkočių agroserviso“ lėšomis.

Gražiausia rudens vaga 2021

Iš paukščio skrydžio pažvelgus į daliai artojų išvagotus arimus, juos galima palyginti su tautinės juostos pyne, kurioje mūsų senoliai atspindėdavo visus svarbiausius gyvenimo etapus. Nors ir daugelis ūkininkų pamažu atsisako tradicinio žemės dirbimo būdo – arimo, tačiau mūsų krašte, kur vyrauja nederlingi dirvožemiai, smulkių ūkių savininkai žemę vagoja plūgais.

Liepos 6-oji Liaušių kaime

„Sveikinu visus Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga. Lai ši simbolinė ir didinga diena mums primena garbingą šalies praeitį, istorinius tautos didvyrius. Lai įkvepia vienybės ir ryžto kilniems darbams bei gražiems poelgiams“ – į šventės dalyvius kreipėsi Liaušių kaimo bendruomenės pirmininkė Žydrė Naraškevičė.

Liaušių kaimo bendruomenės verslumo skatinimas

2020 m. sausio 17 d. pateikta paraiška gauti paramą pagal „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“. Liaušių kaimo bendruomenės projektas „Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia“ jau pradėtas įgyvendinti.

Skambantis skveras

2019 metais Liaušių kaimo bendruomenė teikė paramos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Kreipėmės dėl NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI, teikėme paraišką pagal antrąją veiklos sritį: kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Atgal į viršų