Liaušių kaimo bendruomenės verslumo skatinimas

2020 m. sausio 17 d. pateikta paraiška gauti paramą pagal „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“. Liaušių kaimo bendruomenės projektas „Liaušių kaimo bendruomenės verslo pradžia“ jau pradėtas […]

Skambantis skveras

2019 metais Liaušių kaimo bendruomenė teikė paramos paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Kreipėmės dėl NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI, teikėme paraišką pagal antrąją veiklos sritį: kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Atgal į viršų