Liaušių kaimo bendruomenės stiprėjimas, augimas ir plėtra

Liaušių kaimo bendruomenė dalyvavo „Nevyriausybinių organizacijų 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse“, teikė projektą „Liaušių kaimo bendruomenės stiprėjimas, augimas ir plėtra“, konkursą organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

——— Atnaujinta 2023-09-30

Pirmoji projekto dalis. 2023 m. rugsėjo 16-17 dienomis vykę mokymai.

Lektorius Voldemaras Giedrimas, Piliakalnio bendruomenės atstovai.

Rugsėjo 16 d. klausėmės paskaitų temomis:

  • Efektyviai dirbančios komandos savybės;
  • Bendrų tikslų komandoje siekimas;
  • Konfliktų sprendimo strategijos;
  • Kaip valdyti stresą ir išlikti darbingiems bei pozityviems;
  • Komunikacija organizacijos viduje ir išorėje.

Rugsėjo 17 d. tęsėsi teorinės paskaitos, kurias papildė praktiniai užsiėmimai – komandinės užduotys.

——— Atnaujinta 2023-10-05

Antroji projekto dalis. 2023-10-01 mokomasis vizitas į Kėdainių kraštą.

Mokomasis vizitas buvo skirtas ekonominio įvairinimo ir alternatyvių veiklų skatinimui organizacijoje. Išvykos į Kėdainių kraštą metu aplankytas Krakių
bendruomenės centrą, kuris vykdo bendruomeninį verslą – veda mokamas edukacijas. Dalyvavome dvejose edukacijose – „ŽYDŲ KAIMYNYSTĖJE 150 METŲ: KODĖL „ŽYDIŠKAI“ REIŠKIA „ATVIRKŠČIAI“? ir „KELIAS Į MARČIAS: IŠVERPTAS, IŠAUSTAS, IŠSVAJOTAS“.

Įgyvendinus šį projektą įgijome reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos ateityje panaudosime savo bendruomenės finansinio tvarumo užtikrinimui, tolimesniam organizacijos vystymui bei bendruomeninio verslo plėtrai ir diversifikacijai.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Atgal į viršų